O programie

» iPimps.EU
Kalkulator Oporów Przepływu wyznacza współczynniki na podstawie następujących metod:
*opory liniowe
- I strefa (Re < 2320) - wg wzoru Hagen-Poiseulle’a
- II strefa (2320 < Re < 4000) - wg wzoru interpolacja Dunlopa
- III, IV i V strefa (4000 < Re) - wg wzoru Swamee i Jain
*opory miejscowe dla wybranych elementów
- kolana ostre
- kolana gięte
- kolana segmentowe
*raport z obliczeń (stroną kalkulatora) można wydrukować w przeglądarce

Dowiedz się więcej

» Metoda obliczeń strat liniowych
» Przykład obliczeń strat liniowych
» Metoda obliczenia strat miejscowych